Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement :
Huishoudelijk reglement oktober 2017

Hieronder kan je de bijlages van het huishoudelijk reglement  openen door erop te klikken.

Aanwezigheidsregister

Folder overzicht oppas ziek kind voor ouders september 2017

Huishoudelijk reglement oktober 2017

Inlichtingenfiche buitenschoolse opvang 2017

Inlichtingenfiche 2017

Praatpapier

Samenwerkingsovereenkomst nieuwe KB 2017

SO organisator – contracthouder 2017

Stappenplan koorts 2015.dvo

Toelating ouders weg alleen afleggen 2015

Waarom wennen kinderbegeleider 2016

Huishoudelijk reglement oktober 2017

Brief verlof 2019

Lijst opvanglocaties januari 2018

Ons volledig kwaliteitshandboek ligt ter inzage  in ons kantoor