home

Gezins- en groepsopvang.

col

Wij zijn  een  gezins- en groepsopvang met een capaciteit van 274 kinderen verdeeld over een 49-tal kinderbegeleiders verspreid over volgende regio’s:

Menen, Lauwe, Rekkem, Wervik, Geluwe ,Wevelgem, Gullegem, Moorsele , Langemark-Poelkapelle, Stassegem en Aalbeke

De gezins- en groepsopvang biedt dagopvang en/of nachtopvang voor kinderen tot 3 jaar en opvang buiten de schooluren voor kinderen van 3 tot 12 jaar.

Elk kind is welkom bij ons. Kinderen met specifieke zorgbehoeften krijgen de gepaste begeleiding en worden samen met de  andere kinderen opgevangen.

Drie kernwoorden staan centraal in onze werking: kleinschalige opvang, huiselijke sfeer en een persoonlijk contact tussen de kinderbegeleiders en de ouders.

Wij beloven niet meer dan wat we kunnen geven, maar wat we beloven, komen we na.”

Hoe zetten we de kernwoorden  om in de praktijk?

Kleinschalige opvang: onze opvang wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hen alle kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Om dit te kunnen realiseren, opteren wij voor een kleinschalige opvang. Op die manier kan de kinderbegeleider de nodige tijd en ruimte vrijmaken voor de verzorging en de opvoeding van de kinderen. Een kinderbegeleider vangt 4 kinderen voltijds op. Er kunnen nooit meer dan 8 kinderen gelijktijdig aanwezig zijn. Bij samenwerkende kinderbegeleiders is de gemiddelde bezetting per kwartaal 8 voltijdse kinderen. De groepsgrootte bij aanwezigheid van de 2 onthaalouders wordt beperkt tot 18 kinderen. Bij aanwezigheid van 1 kinderbegeleider kunnen ook niet meer dan 8 kinderen gelijktijdig aanwezig zijn.

Huiselijke sfeer: de opvang wordt in een rustige sfeer georganiseerd. Warmte en geborgenheid  staan hierbij centraal. Het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen worden regelmatig geëvalueerd. Kortom: de kinderbegeleider doet er alles aan om jouw kind zich ‘thuis’ te laten voelen.

Persoonlijk contact van de kinderbegeleider met de ouders: we streven ernaar dat de ouders en kinderbegeleiders partners zijn in de opvoeding van het kind. Een wederzijdse interactie waarbij beide partijen open staan voor elkaars pedagogische visie en ervaring, kan de ontwikkeling en het welbevinden van het kind alleen maar versterken. We hechten veel belang aan de gesprekken tijdens de breng- en afhaalmomenten. Een heen en weer boekje kan ook worden gebruikt.

De kinderbegeleiders worden begeleid door Lieve De Praitere, Kimberly volckaert en Silke Amelynck . Bij deze verantwoordelijken kan je terecht voor informatie i.v.m. vrije plaatsen bij kinderbegeleiders en inschrijvingen. Je kan hen bereiken op het nummer 056/51.40.48. Bij afwezigheid kan je een boodschap nalaten bij het secretariaat of mailen naar dvo@wieltjeshove.be.