Prijzen

De prijs wordt berekend op het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen. Je vindt het op je laatste aanslagbiljet. Je berekent zelf de prijs via het berekeningsinstrument op de website van Kind en Gezin op de volgende manier:

STAP 1 Surf naar https://mijn.kindengezin.be/aanmelden.

Daar registreer je je.

Wat heb je nodig? Je federaal token of je e-ID-kaart, je pincode, een kaartlezer en een eigen e-mailadres.

STAP 2 Bereken je inkomenstarief en vraag een attest aan. Beantwoord alle vragen.

Je krijgt het attest via e-mail.

STAP 3 Geef je attest inkomenstarief aan de verantwoordelijke.

De eerste berekening vraag je de maand voorafgaand aan de maand waarin de kinderopvang start. De prijs ( met een aanpassing van de jaarlijkse index) geldt zolang je kind naar de opvang gaat tot het 3 jaar wordt tenzij een herberekening nodig is. Jaarlijks krijg je een nieuw attest dat een prijs vermeldt die is aangepast aan de index.

Wanneer moet je een nieuwe berekening van het inkomenstarief aanvragen?

 In de maand waarin je kind 3 jaar, 6 jaar en 9 jaar wordt.

 Als je gezinssituatie verandert (vb. partner verhuist, overlijdt, geboorte van een kind, enz.).

 Als je denkt recht te hebben op een individueel verminderd tarief.

Surf naar https://mijn.kindengezin.be of bel naar de Kind en Gezin-lijn 078/150.100. Je ontvangt een nieuw tarief.

Zonder geldig attest inkomenstarief kan je kind niet naar de opvang. Geef altijd het laatste attest aan de verantwoordelijke.

Op het berekende inkomenstarief gelden verminderingen per kind ten laste vanaf het 2de kind en één aanvullende vermindering voor gezinnen met 1 of meer meerlingen ten laste.

Heb je hulp nodig dan kan je contact opnemen met Kind en Gezin, 078/150 100.  De wachttijd kan er wel oplopen.

Ook wij willen jullie helpen.

Je kan  bij ons terecht op kantoor (Binnenhof 51 te Menen) en dit op volgende dagen :

Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tot 18u.

inkomenstarief-ouders