Kinderdagverblijf

Wij zijn een kinderdagverblijf met een capaciteit van 80  kinderen verdeeld over 6 leefgroepen: 2 babygroepen, 2  peutergroepen en 2 groepen met kinderen van verschillende leeftijden ( = vertikale groepen). Iedereen is bij ons welkom ongeacht afkomst, religie en geaardheid…
Onze   crèche is open elke werkdag van 7 h tot 18 h.
Ieder kind komt vooraf wennen  samen met één of beide ouders om zo de  overgang van thuis naar het kinderdagverblijf vlot te laten verlopen. Iedere  groep heeft vaste begeleidsters. Elk kind wordt zoveel mogelijk individueel  benaderd en opgevolgd omdat wij het welbevinden en de betrokkenheid bij  dagelijks gebeuren heel belangrijk vinden.
We hebben kindvriendelijke, veilige en ruime lokalen,  aangepast aan de leeftijd van de kinderen.       Door onze 2 tuinen hebben de kinderen ook heel wat bewegingsvrijheid.       Natuurbeleving, zintuiglijk werken staan hierbij centraal.

Een beeld van de verschillende leefgroepen met hun hoekenwerking ( zoals poppenhoek, autohoek, keukenhoek, verkleedkoffer, rustige en actieve hoek…):
– de baby’s   krijgen regelmatig babymassage en komen tot rust in de tummy tub of de   draagdoek, spelen op de bobathbal en gaan soms eens mee naar buiten in de buggy…

– kruipers worden gestimuleerd om actief bezig te zijn op de   verschillende ontwikkelingsdomeinen: kruipen, stappen, klauteren, vertellen, zingen, fantasiespel,….Ze worden ook  aangemoedigd om intens te spelen met o.a. blokken, boekjes, vormdozen,  kruiptunnel, klimrek,…. Daarnaast genieten ze ook van een wandeling buiten met de taxibus.

– de   peuters gaan  op in het werken rond natuurbeleving , zintuiglijk werken en maken zoveel  mogelijk gebruik van de buitenruimten.
Dagelijks wordt er aandacht besteed aan het vertellen dit adhv het vertelkastje, boekjes….

– in de groepen met gemengde leeftijden komen deze zaken uiteraard samen aan bod.

Daarnaast hebben wij ook aandacht voor het uiten van de   gevoelens bij de kinderen. Daarom werkt men in elke leefgroep met een   emotiepop. Deze  pop groeit mee op met de andere kinderen en wordt door de kinderen beschouwd  als een volwaardig lid van de groep.

 

Om aan de individuele noden van de baby’s en kruipers   tegemoet te komen, werken we met flexibele eet- en slaapuren.Kijk gerust verder op deze website van het   kinderdagverblijf