Vormingen

Frequent volgen onze kindbegeleidsters vormingen.

De EHBO vorming moeten ze bv minimum 2 jaarlijks volgen. Klik op de foto om enkele sfeerbeelden daarvan te zien.
Ook volgen ze bv vormingen om hen nog meer te specialiseren in bepaalde thema’s bv SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren) of nog beter te kunnen inspelen op de behoeften van het kind ( bv vorming omtrent baby-activiteiten).